Save Our Common Mountain Environment

Animal Talk | What's it all About? | Impact on Farming | Conservation or Decimation? | What you can Do!
THE FACTS | Photo Galleries | Protest Convoy | Protest Walk Press Release | Links

Protest Walk Report

Welsh flag image:     TUDALEN WE CYMRAEG


Melinau.
"In a world where commercial decisions are dominated by the global market place, wilderness is too easily under-valued. We have to be certain that if we exploit the wind, loss of the wilderness is not too high a price to pay.
"A Call For The Wild"
Ymddiriedolaeth Cenedlaethol,1999.
Natur

Yn farw dan dunellu o goncrit
uffernol.
Gwerth cadwriaethol
ar chwal
ar drugaredd technoleg fodern yr oes.

Brwydr am Ein hunaniaeth,
Ein hannibyniaeth,
Ein hetifeddiaeth.
Ffordd o fyw yn aberth ar allor
datblygiad dyn.

Y Cewri mecanyddol
yw brenhinoedd y bryniau,
Byddinoedd ein mynyddoedd mwyn,
Gelyn y glannau.
Ninnau'n ildio
moesymgrymu a phenlinio
i'w haddoli
a difaru.

Anghenfilod peirianyddol,
eu dwylo erodynamig
yn llafnau miniog
trwm,
i rwygo a distrywio,
cyn bwydo ar adar yr awyr.

Ac mae'r fam ddaear yn marw,
heno ni ellir ei hatgyfodi nac anadlu drosti.
Hymian byddarol sy'n boddi'i sgrech am drugaredd
Ei cyn phrydferthwch ond beuddwyd bell.
Heno ein golygfeydd godidog
sy'n hunlledd arswydus
a does dim troi'n ol.

Rhian Stone.


Tudalen We Cymraeg


[Top of Page]

Animal Talk | What's it all About? | Impact on Farming | Conservation or Decimation? | What you can Do!
THE FACTS | Photo Galleries | Protest Convoy | Protest Walk Press Release | Links

Protest Walk Report