Save Our Common Mountain Environment

What's it all About? | Impact on Farming | Conservation or Decimation? | The Case Against Windfarms | What you can Do! | Cymraeg/Welsh
Turbine Fault Photo Gallery | Mynydd y Gwair Photo Gallery | Photo Gallery II
Protest Convoy | Acoustic Effects

update  Protest Walk Press Release

Welsh flag image:  TUDALEN WE CYMRAEG
MYNYDD Y GWAIR

Mynydd y Gwair Dyma enw rhyfedd ar fynydd . Mae`r enw yn dangos ei werth i`r ffermwyr sy`n pori eu defaid a`i gwartheg arno, nifer sylweddol ohonynt!
Dyma`r tir uchaf yn Sir newydd Abertawe, ac mae e`n drysor i ni, pobl y pentrefydd sy`n agos iddo.Ond mae llawer o bobl Abertawe heb ddod i adnabod harddwch y lle eto.

Mae yno olygfeydd rhyfedd. O`r coppa, gellir gweld y Preseli yn Sir Benfro, rhan helaeth o Fannau Brycheiniog, Mynydd Bach yng Ngeredigion, a, thros y mor,arfordir Sir Dyfnaint yn Lloegr.

Mae pobl yn dechrau sylweddoli fod yno heddwch i`w gael, ac esmwythder meddyliol wrth edrych i`r pellderau hyn, “ymhell o swn y byd”. Er hyn, mae `na fywyd rhyfedd yno, bywyd gwyllt hynod.Gwelir y Barcud Coch yno(ers1990), y Boda,y Gwalch Glas ( Peregrine Falcon), y Cudyll Coch a`r Cudyll Glas, heb son am yr Ehedydd a`i gan nefolaidd.

Dyma drysor gwerth eu cadw am byth .Ond yn awr, mae`r paradwys hwn mewn perygl.Mae “ perchynog” y rhan rhyfedd hwn o Gymru, gwr sydd heb weld y lle, ac sy`n byw cant a rhagor o filltiroedd I ffwrdd, am ddefnyddio Mynydd y Gwair mewn ffordd a ddaw a`r heddwch hwn i ben am byth.

Mynydd y Gwair
Mae cynllun ar waith i osod melinau ar y mynydd hwn, 23 ohonynt, a phob un yn 400 troedfedd o uchder.
Pam ? Wel y syniad yw i gynhyrchu trydan o`r gwynt. Hynny yw pan fydd y gwynt yn chwythu, ond ddim yn rhy gryf!!
Mae`r ardaloedd sydd gerllaw y mynydd wedi cael triniaeth gwael am ganrif a mwy wrth i`r glo oedd o dan y tir gael ei gloddio a`i gludo i bedwar man byd.Daeth hyn I ben, ac yn raddol, mae`r clwyfau hyn yn gwella.

A dyma ni`nol eto yn cael ein aberthu er mwyn eraill eto,ond y tro hwn , mae`r manteision yn anghyson. Oni fydd y gwynt yn chwythu o fewn ryw gyflymder arbennig, ni fydd trydan yn cael ei gynhyrchu. A hyd yn oed pan fydda`r melinau yn troi,ond ychydig bach o drydan ddaw ohonynt!!

Ac I greu y pethau anferth hyn, bydda`i`n rhaid cloddio tyllau mawr iawn, yn golygu symud miloedd o dunelli o`r tir i wneud sylfaen i bob un ohonynt ! A 23 o`r rhai hyn .

Yna , mae cwestiwn arall yn codi.

Gan fod y glaw sy`n cwympo ar Fynydd y Gwair yn rhedeg i Afon Lliw, ac yna i gronfa ddwr Lliw, beth sy`n mynd i ddigwydd i ansawdd y dwr?? Dyma`r gronfa sy`n cyflenwi pobl Dinas Abertawe. Mae`n weddol sicr y bydd ansawdd yn gwaethygu, a ni, dinasyddion Abertawe, yn doiddef.

Mae hanes rhyfedd i`r lle. Yma fe wnaeth Grindel Mathews llawer o`i waeth pwysig i ddatblygu RADAR cyn rhyfel 1939.
Mae gweddillion hen gastell Normanaidd yma, lle bu rhyfela rhwng y Normaniaid a`n cyndeidiau ni. Mae ein hanes mewn perygl. Daw dim o werth inni o`r cynllun hwn – dim gwaith cyson, hyd yn oed.

RHAID INNI WRTHWYNEBU Y BYGYTHIAD HWN I`N HANES A'N TRYSOR !!

Tudalen We Cymraeg

[Top of Page]

What's it all About? | Impact on Farming | Conservation or Decimation? | The Case Against Windfarms | What you can Do! | Cymraeg/Welsh
Turbine Fault Photo Gallery | Mynydd y Gwair Photo Gallery | Photo Gallery II
Protest Convoy | Acoustic Effects