Save Our Common Mountain Environment

What's it all About? | Impact on Farming | Conservation or Decimation? | What You Can Do! | The Case against Windfarms | Cymraeg/Welsh
Turbine Fault Photo Gallery | Mynydd y Gwair Photo Gallery | Photo Gallery II
Protest Convoy | Acoustic Effects

update  Protest Walk Press Release

Welsh flag image:     TUDALEN WE CYMRAEG

CEWRI YN DISODLIN ETIFEDDION AC OLION EIN CYN DEIDIAU, I GYD MEWN AWEL O WYNT.


song

   
Mor swynol ydyw gwenau y blodau ger y drws.

Wel, beth yw eich barn chi am y trefniant yma? Mewnlifiad o flodau metel ffiaidd. Petalau yr un fath a chleddau miniog. Ynon torrir awyr yn ddarnau ac yn ei dywyllu. Estyn cysgodion anghyson dros y tirlun. Codi dirgelwch, ni wyddwn. Pob un a thraffordd ei hun yn arwain ato. Y rhai yma bron pum cant troedfedd o daldra. Yn sefyll ynon edrych lawr atom or gorwelion.

Ble maer haul? Oh mor brydferth, smo chin credu? Celfyddyd newydd modernaidd. Yn creu cyffro. Drwy gyflenwi disgo pedair awr ar hugain i ni am ddim, a thaflu mewn y cerddoriaeth diweddaraf am yr un pris. Gafaelgar iawn? Yr unig fodd o adloniant fydd ar gael. O ganlyniad i drosglwyddwyr y twrbeini gwynt yn effeithio ac yn ymharu ar unrhyw fodd arall o drosglwyddiad.
Bwystfilod grymus. Yno mor ddiniwed, yn llygaid y mwyafrif, yn chwythu ein hetifeddiaeth i ffwrdd. I gyflawni? wel, dwedwch chi wrthom ni! Ond pam ydym nin becso? cyfeillion yr amgylchedd ywr dyfeisiau yma. Sydd yn sefyll yn ddi gyffro rhanfwyaf or amser!
 
Fod i wella ansawdd bywyd?, wel, bywyd pwy?
   
Mae nhwn un or pethau yma maen rhaid i bawb eu cael. Er mwyn bod yn ffasiynnol, ac i gadw lan gydar amseroedd. Bod yn rhan or brif lif, yn lle sefyll yn unigolion cryf. Chin yssu am fynd mas i ddewis a phigor rhai gorau, iw gosod yn y llestr wydyr gorau na sydd gyda chi ar y silff ffenest yn y gegin, u harddangos i bawb, nag ych chi?. Smo nin credu!, profwch nin anghywir?

Meddyliwch amdano gallwch daflu parti pob dydd. Y goleuadau wedi eu gosod yn barod, y cerddoriaeth mlaen, dim angen dj, popeth yno am ddim!. Ond cofiwch, ar l i chi ddiflasu r modd yma o fyw, maen rhy hwyr iw newid nl!. Felly meddyliwch yn ddwys am yr holl beth, cyn dweud Ie Pls!.

Yn lle clywed lleisiau amrywiol, diagenic, harmoniaidd yr ardal, yn atseinio drwyr dyffrynoedd, yn hel straeon ac yn adrodd hanesion, ceir drymian undonog, araf, estynedig, ddi stop, non diagenic y twrbeini gwynt uwchben popeth arall. Yn amsugno popeth arall i mewn iddo. Yna i ddiflasu pawb a phopeth, cychwyn afiechydon, peri i fyd natur sefyll yn ddi ymadferth, gwaredu holl greaduriaid byw yn y pendraw. Dyma hunllef, sydd unwaith maen cael ei gychwyn, byth yn dod i ben, dimond un modd y gellir datblygu, a hynny yw i waethygu.
   
Ond gellir osgoi hyn i gyd, ond i chi ddod ir canlyniad cywir. Dyma ardal wledig, naturiol sydd yn dal llawer iawn o hanes, ac maer tystiolaeth yno iw cynnal ai adrodd. Gellir archwylior hanes a mynd nl ganrifoedd yn gronolegol, ond i chi gymryd yr amser i edrych.

Cymerwch Penller Castell, sydd ar ben uchaf Mynydd y Gwair. Maer hyn a welir or safle yn anhygoel, sydd yn cyfiawnhau ei osodiad. Pam na ddewch chi yma am dro iw weld, cyn iddo gyd gael ei ddirywio au ddinistrio gan beiriannau erchyll yr unfed ganrif ar hugain? Dimond un agwedd, allan o nifer mwy yw adfeilion y castell yma. Mae llawer mwy yma iw weld ac i ddysgu amdano. Well i chi ddod yn fuan, cyn ir peiriannau symud mewn!. Gallwch chi ein helpu i arbed y colled ddi angen yma.

    Beth syn mynd i ddigwydd in cadwyn bwyd ni nawr? pa ddyfodol sydd yma?. Yr unig obaith i warchod y dyfodol sydd gennym fel amaethyddwyr, fydd i mynegun barn nawr, neu fydd yr holl beth yn goresgyn bywyd, ai ddisodli gan beirianneg.

    Os hoffech wybod a dysgu mwy amdano, ac i gynnig eich cefnogaeth, gweler gweddill y we fan, a chysylltwch a ni.

 


Tudalen We Cymraeg


[Top of Page]

What's it all About? | Impact on Farming | Conservation or Decimation? | What You Can Do! | The Case against Windfarms | Cymraeg/Welsh
Turbine Fault Photo Gallery | Mynydd y Gwair Photo Gallery | Photo Gallery II
Protest Convoy | Acoustic Effects