Save Our Common Mountain Environment

What's it all About? | Impact on Farming | Conservation or Decimation? | The Case Against Windfarms | What you can Do! | Y Cewri
Turbine Fault Photo Gallery | Mynydd y Gwair Photo Gallery | Photo Gallery II
Protest Convoy | Acoustic Effects

update  Protest Walk Press Release

Welsh flag image:  TUDALEN WE CYMRAEG
GWARCHOD EIN CEFNGWLAD       Welsh Flag

Mae`r Dug Beaufort neu`r “Somerset Trust” ( fel y mae  nawr am alw ei hun) am adeiladu  Fferm Wynt enfawr ar gyrion Abertawe. Enw`r safle yma yw “Mynydd y Gwair”. Ardal sydd wedi ei adael i deulu`r Beauforts dros canrifoedd , ers 1682 yn rhan or “Lordship of Gower”.  Mae`r Teulu yma  yn byw yn Badminton ac yn berchen ar 52,000 o erwau . Maent hefyd yn berchen Mynydd y Gwair sydd o fewn 7,500 o erwau yng Ngorllewin  Morgannwg.

Comin agored yw`r ardal yma, yn berthnasol i`r  bobol ac i`r ffermwyr sydd yn dibynnu ar y mynydd er mwyn pori eu hanifeiliaid. Mae na system bori yma sydd yn hen iawn ac yn mynd yn ol sawl cenhedlaeth. Mae gan pob fferm eu “Arosfa” (sheep walk) ble meant yn pori eu defaid a`u gwartheg. System sydd yn cyd fyw gyda bywyd gwyllt yr ardal. System sydd yn “delicate” iawn ac ni ddylai cael ei ddinistrio. Mae`r anifeiliaid yma wedi eu magu ac meant wedi  addasu i fyw yn yr amgylchedd yma. Mae`r defaid a`r gwartheg wedi eu bugeilio ar eu cynefin ers blynyddoedd maith, ac mae`r system yma yn bodoli i`r diwrnod hwn.

Mynydd y Gwair        Map of Wales
Image produced from the Ordnance Survey Get-a-map service.
Image reproduced with kind permission of Ordnance Survey and Ordnance Survey of Northern Ireland


Y cwmni sydd am adeiladu'r orsaf wynt yw “ National Windpower”. Maent am osod 23 turbine o`r maint mwyaf sef 400 troedfedd o uchder, yn cynhyrchu 2.3 mw yr un.Y turbines yma yw`r mwyaf sydd ar gael a byddent i'w gweld o bob man ( o leiaf 6 sir).
Wrth adeiladu'r orsaf wynt yma bydd rhaid gosod heolydd ar y mynydd I gynnal pob “Turbine”. Yn ogystal bydd gan pob un Turbine llawr enfawr o goncrit. Y canlyniad, dinistrio'r cynefin a llygru'r amgylchedd.
Hyn i gyd er mwyn cynhyrchu LLAWN LLYGAID DERYN O DRYDAN.
Mae'r dechnoleg yma o gynhyrchu trydan yn aneffeithiol. Mae`r cwmniau Pwer Gwynt eu hun yn cyfaddef bod y Turbines yma ond yn gweithio am 28% o'r amser – felly hollol aneffeithiol!!
Paham y ddylai Cymru Wledig colli ei thirlyn a'i thirwedd ??

Mae`n angenrheidiol ein bod yn amddiffyn ein Cefngwlad a'n hetifeddiaeth.

Tudalen We Cymraeg


[Top of Page]

What's it all About? | Impact on Farming | Conservation or Decimation? | The Case Against Windfarms | What you can Do! Y Cewri
Turbine Fault Photo Gallery | Mynydd y Gwair Photo Gallery | Photo Gallery II
Protest Convoy | Acoustic Effects